Pořízení techniky s podporou operačního programu Životní prostředí

tisk
Nacházíte se zde: » Pořízení techniky s podporou operačního programu Životní prostředí

POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉHO NOSIČE A KONTEJNERŮ
PRO FARMA HVĚZDA S.R.O.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

NÁZEV PROJEKTU: „POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉHO NOSIČE A KONTEJNERŮ PRO FARMU HVĚZDA S.R.O.“
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003439
NÁZEV PŘÍJEMCE PODPORY: Farma Hvězda s.r.o.
SPECIFICKÝ CÍL: Cílem navrhovaného projektu je realizace systému separace bioodpadu, tj. zavedení systému separovaného sběru tak, aby mohl být financován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Oblasti podpory 3.2  Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.
ZDROJ PODPORY: Ministerstvo životního prostředí ČR
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT: Státní fond životního prostředí ČR

  

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU: 1 472 959 Kč (100 %)
VÝŠE PODPORY Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE: 1 252 015 Kč (85 %)
PŘÍSPĚVEK ZE ZDROJŮ PŘÍJEMCE PODPORY: 220 944 Kč (15 %)
DATUM ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU: 1.4.2017
DATUM PLÁNOVANÉHO UKONČENÍ PROJEKTU: 30.11.2017

 

Plakát k projektu Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů
pro Farma Hvězda s.r.o.

15.10.2017

Informace o realizaci projektu Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro Farma Hvězda s.r.o.

12.2.2018

Převzetím traktorového nosiče kontejnerů a čtyř nových kontejnerů dne 12. 2. 2018 je naší společností realizován projekt k zavedení systému separovaného sběru v obci Hřibojedy a okolních obcích na území Královéhradeckého kraje.

 

NÁZEV PROJEKTU: „POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉHO NOSIČE A KONTEJNERŮ PRO FARMU HVĚZDA S.R.O.“
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003439
NÁZEV PŘÍJEMCE PODPORY: Farma Hvězda s.r.o.
SPECIFICKÝ CÍL: Cílem navrhovaného projektu je realizace systému separace bioodpadu, tj. zavedení systému separovaného sběru tak, aby mohl být financován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Oblasti podpory 3.2  Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.
ZDROJ PODPORY: Ministerstvo životního prostředí ČR
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT: Státní fond životního prostředí ČR

 

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU: 1 380 900 Kč (100 %)
VÝŠE PODPORY Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE: 1 173 765 Kč (85 %)
PŘÍSPĚVEK ZE ZDROJŮ PŘÍJEMCE PODPORY: 207 135 Kč (15 %)